Dítě potřebuje citlivého, bdělého, vědomého
a vnitřně svobodného průvodce.
Pak se může nerušeně vyvíjet,
nořit se do hlubin svých darů a talentů

 a vybírat z nich klenoty pro sebe i druhé.

nove logo Bila lanka

Školka a škola, doma a v lese

U nás je místo pro děti od 3 do 7 let
i domácí školáky

V jedné staré indiánské legendě se říká, že když se Vítr rozhlížel po Zemském povrchu a hledal mezi zvířaty svého zástupce, kterému by vdechl svůj um pohybovat se jako „vítr“, zalíbila se mu bílá laň, která se nesla s královskou elegancí po pastvinách. Byla však neustále neklidná,
neboť se kdykoliv mohla stát snadnou kořistí. Tu se Vítr rozhodl, že právě ji obdaří lehkostí „větru“.
Laň porodila koloucha, který se hned po narození postavil na nožky a pohyboval se po zemi lehce jako vánek…


Spolek Bílá laňka vznikl v roce 2016. Provozujeme dětskou skupinu Bílá laňka, která má charakter lesní třídy. Naše práce s dětmi je inspirována lesní a intuitivní pedagogikou. Zapojujeme se do komunitního života obce Třebotov.

Zázemí klubu se nachází v areálu statku rodiny Šůrových v srdci Třebotova. Klub má v užívání zděný přístřešek v hospodářské části statku a vytápěnou kuchyň (útočiště pro chladné období). Do budoucna se připravuje zázemí na sousedním pozemku, který je též v držení rodiny Šůrových.

PROFILY PRŮVODCŮ

Hana Štulířová

 • 2013–2016 hlavní pedagog v zahradní/lesní třídě MŠ
 • Od roku 2014-2016 studium intuitivní pedagogiky
 • 2012–2013 lektor v arteterapeutické dílně pro psychicky nemocné (roční kurz arteterapie a artefiletiky)
 • 2011–2013 spoluzakládá lesní MŠ Hvozdík, průvodce tamtéž
 • 2004–2011 učitelka ve státní MŠ(vychovatelka pro děti s kombinovanými vadami SPC; roční intenzivní kurz – asistent pedagoga pro integrované děti)

Tereza Šedivá

 • Pedagogické zkušenosti ze základní a střední školy (7 let praxe, aprobace Fj–Hv)
 • 2013–2016 průvodce v zahradní / lesní třídě MŠ
 • Od 2014 souvislé studium intuitivní pedagogiky
 • Od 2014 domácí vzdělávání 2 dcer
 • 2010–2012 roční studium EVVO na Toulcově dvoře)

Lenka Špalková

 • 2017 kurz Chůva pro děti předškolního věku
 • 2016 absolvování semináře ZDrSEM „První pomoc zážitkem“
 • 2015–2016 absolvování studia „Školka blízká přírodě“
 • 2013–2016 průvodce v zahradní / lesní třídě MŠ
 • Od 2014 souvislé studium intuitivní pedagogiky
 • 2012–2013 asistentka pro integraci v MŠ (specializační studium v oboru 2012)
 • 2005–2011 pobyt v New Yorku, péče o děti

Monika Štulířová, DiS. (externí lektor)

 • 2017-2018 kurz Hipotetapie-AVK(aktivity s využitím koní), pořádá Česká hiporehabilitační společnost
 • V současnosti dálkové studium ETF – pastorační a sociální práce
 • 12 let práce a průběžné praxe v sociální sféře
 • Canisterapeutický výcvik, několik let praxe s canisterapií (nejvíce děti + lidé s mentálním postižením)
 • Praxe v oblasti Hipoterapie, vedení koňských kroužků s dětmi v rámci AVK (aktivity s využitím koní)

Martina Homolová

 • 2015 – 2017 lektorka v dětském klubu Beránek Černošice (péče o děti ve věku 2-5 let)
 • 2017 absolvování kurzu „Respektovat a být respektován“ a semináře „Umění být s dětmi – jak dávat dětem hranice“
 • 2016 absolvování školení pro vedení kurzů Ostrova objevů (multismyslový kurz pro děti předškolního věku)
 • 2006 – 2007 lektorka angličtiny v MŠ Srdíčko, Praha – Modřany
 • Od 2006 hlídání dětí v domácnostech
 • 2003 – 2007 studium oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o.