Kalendář

Rok je rozdělen na úseky určitého charakteru a naladění (dle přírodních cyklů, počasí…). Ty prožijeme a vždy završíme slavností.

Základní členění roku víceméně odpovídá členění danému pohyby vesmírných těles: Zimní slunovrat, jarní rovnodennost, letní slunovrat, podzimní rovnodennost, všímáme si též cyklu měsíce.

Školní rok 2017/18

Září: Slavnost sklizně a díků za úrodu
Říjen: Michalská slavnost
Listopad: Martinská slavnost
Prosinec: Adventní slavnost a Slavnost zimního slunovratu
Leden: Tříkrálová slavnost
Únor: Hromnice, Masopust
Březen: Slavnost uvítání jara
Duben/Květen: Májové slavnosti
Červen: Letní slunovrat-Jánská slavnost
Červenec:
Srpen: Slavnost první sklizně

K organizaci školního roku a k prázdninám - kromě státem uznávaných svátků nebudeme v roce 2017 fungovat v následujících datech:

29. září (při sv. Václavu)
26 až 27. října (podzimní prázdniny)
23. prosince až 2. ledna (vánoční prázdniny)
2. února (pololetní prázdniny)
19. února až 25. února (jarní prázdniny)
29. března (velikonoční prázdniny)
30. dubna (při Prvním máji)
30. června až 2. září (letní prázdniny)