Koncepce

Děti se pohybují zejména v lese, v přirozeném přírodním prostředí. To je doplněno útulným a jednoduchým zázemím.

Jsme si vědomi, že pro dítě do 7 let je přirozené vyrůstat ve věkově smíšené malé skupině (cca do 15 dětí) a zároveň ve fyzickém dosahu svých rodičů a nejbližších příbuzných. To znamená, že dítě v předškolní péči je vystaveno neustálé frustraci kolísající intenzity.

Je na průvodcích, aby se dítěti snažili poskytnout prostředí bezpečí (zejména psychického a emocionálního) a bezpodmínečného přijetí blížícího se prostředí rodiny. Průvodci se na sebe neustále vylaďují, jsou v neustálém kontaktu. Princip skutečné komunikace: původní význam slova – důvěrné souznění / hluboké splynutí.

Respektujeme stav vědomí dětí, zbytečně je nevytrhujeme, respektujeme jejich hluboké soustředění (na hru, činnost, rozhovor). Respektujeme emoce a náladu dětí i dospělých, jsme si jich vědomi. Umožňujeme dětem bezpečně je prožít. Průvodci zaujímají vnitřní postoj a tím i vnější projev (verbální/neverbální) ne-hodnocení. Průvodci si stále kladou otázku, zda to, co dělají/chystají se dělat s dětmi, je pro ně samotné smysluplné a zajímá je to.

Princip dobrovolnosti: Pokud dítě odmítne činnost, je to podnět k přemýšlení, proč tomu tak je, zda je činnost opravdu nutné provádět atd. nikoli k manipulaci či nucení dítěte k vykonání činnosti. Základem je hluboký prožitek a soustředění, nikoli výsledek a výkon.

Důležité jsou pro nás:

  • Hledání, oživování a uplatňování skutečného rituálu.
  • Úcta k živlům, koloběhu života a přírody, návaznost na místní tradice.
  • Soběstačnost a udržitelnost.
  • Pěstování jedlých a léčivých rostlin a jejich rozpoznávání v přírodě, příprava pokrmů.
  • Péče o zvířata (morče, slepice, kůň…)
  • Topení v kamnech a na ohništi, shánění materiálu na topení (klestí, šišky…)
  • Řemesla spojená s každodenním životem a s věcmi denní potřeby: zpracování ovčího rouna, lnu, dřeva, práce s kamením a hlínou/bahnem, slámou.
  • Tvoření z přírodních a snadno recyklovatelných materiálů.