Předškoláci

Od 1. 9. 2017 je uzákoněna povinná předškolní docházka pro děti, které dovrší pěti let do 31. srpna. Předškolní vzdělávání je možné pouze v zařízeních zapsaných v registru MŠMT.

Děti, které zůstávají v zařízení mimo rejstřík MŠMT (lesní školka, dětská skupina, dětský klub, atd.) musí nastoupit „individuální předškolní vzdělávání.“ Je to zákonem schválená alternativa k povinné docházce do registrované MŠ.

Rodiče dětí, které chodí do neregistrované dětské skupiny, si musí domluvit „individuální předškolní vzdělávání“ ve školce zapsané v registru MŠMT. Nemusí to být školka spádová. Rodiče se při zápisu domluví s ředitelem školky na podmínkách individuálního vzdělávání, na jeho obsahu, termínu a formě „ověření“.