Průběh dne

Scházíme se mezi 8.30 a 9.00. Děti si mohou volně hrát a mají čas se na sebe naladit. Mohou se společně s námi věnovat drobným úkolům v zázemí a na zahradě. Společně tvoříme, zpíváme si a hrajeme hry.

Důležitým okamžikem (kolem deváté hodiny) je společné setkání u ohně. Všichni zde máme prostor pro sdílení svých zážitků – radostí i obav. U ohně si povídáme o tom, co nás během dne čeká a kam půjdeme na vycházku.

Před desátou odcházíme do lesa na některé z oblíbených míst.

Mezi dvanáctou a třináctou hodinou se vracíme na oběd. Po společném obědě a umytí nádobí odpočíváme při vyprávění pohádky. Děti, které to potřebují, mohou spát.

Kolem čtrnácté hodiny se začínáme starat o slepice a další zvířátka, věnujeme se řemeslným a výtvarným činnostem.

Odpolední svačinu dostávají děti kolem 14.30hod, mezi 14.45 a 15h si je vyzvednou rodiče.

Zhruba jedenkrát měsíčně jezdíme do Lipenců k poníkům, učíme se o ně pečovat a také na nich jezdíme.

Další mimořádné akce oznamujeme e-mailem, najdete je také v rubrice AKTUALITY.